Nói báo chí là công cụ tư tưởng nhưng chính sách thuế thì như doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh T.Vương
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo. Ảnh T.Vương
Lên top