Nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam được báo Đức đánh giá cao

Tờ Junge Welt nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu, cuộc sống ở Việt Nam hầu như đã trở lại bình thường trong khi kinh tế đạt tăng trưởng dương. Ảnh: Tuấn Anh/Báo Lao Động
Tờ Junge Welt nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu, cuộc sống ở Việt Nam hầu như đã trở lại bình thường trong khi kinh tế đạt tăng trưởng dương. Ảnh: Tuấn Anh/Báo Lao Động
Tờ Junge Welt nhận định trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu, cuộc sống ở Việt Nam hầu như đã trở lại bình thường trong khi kinh tế đạt tăng trưởng dương. Ảnh: Tuấn Anh/Báo Lao Động
Lên top