Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khánh Hòa:

Nổ lớn ở xưởng cơ khí, 1 người chết, 2 người bị thương