Nổ bình gas trên tàu cá, 1 người mất tích, 12 người bị thương