Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ninh Thuận: Vớt được thi thể học sinh lớp 1 dưới sông Dinh