Ninh Thuận có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ.
Ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ.
Ông Phạm Văn Hậu được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Nỷ.
Lên top