Ninh Bình: Tài sản quốc gia oằn mình vì xe doanh nghiệp