Ninh Bình: Có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã chuyển giao 10 hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã chuyển giao 10 hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã chuyển giao 10 hồ sơ người ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top