Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng:

Niêm yết danh sách công khai để nhân dân giám sát

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh: Phạm Đông
Lên top