Niềm tin của quân và dân Trường Sa hướng về Đại hội XIII của Đảng

Các chiến sĩ vận chuyển hàng Tết ra quần đảo Trường Sa đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ảnh: phước tín
Các chiến sĩ vận chuyển hàng Tết ra quần đảo Trường Sa đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ảnh: phước tín
Các chiến sĩ vận chuyển hàng Tết ra quần đảo Trường Sa đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Ảnh: phước tín
Lên top