Những việc thí sinh cần làm sau khi biết điểm sàn đại học

Sau khi biết điểm sàn đại học, thí sinh cần cân nhắc việc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không. Ảnh: Hải Nguyễn.
Sau khi biết điểm sàn đại học, thí sinh cần cân nhắc việc có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không. Ảnh: Hải Nguyễn.