Những trang lưu bút đầy xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong ảnh: Bác Hồ trong phòng làm việc. Ảnh: Tư liệu
Trong ảnh: Bác Hồ trong phòng làm việc. Ảnh: Tư liệu
Trong ảnh: Bác Hồ trong phòng làm việc. Ảnh: Tư liệu
Lên top