Những sự kiện nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2018

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Nước chiều 23.10.2018. Ảnh: QH.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Nước chiều 23.10.2018. Ảnh: QH.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Nước chiều 23.10.2018. Ảnh: QH.
Lên top