Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những nụ cười “có chi mô…”