Những người không được ứng cử đại biểu QH và đại biểu Hội đồng nhân dân

Lên top