Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những ngày tới, miền Bắc lại tiếp tục rét đậm vì không khí lạnh giảm sâu