Những lùng bùng ở Tcty Cửu Long, Bộ GTVT: Tổng giám đốc được cho thôi việc