Những lợi ích to lớn từ Hiệp định Thương mại và Đầu tư Việt Nam - EU

Đại biểu Nghị viện Châu Âu Geert Bourgeois - báo cáo viên về Hiệp định Thương mại và đầu tư giữa Liên minh Châu ÂU (EU) với VN. Ảnh: europarl.europa.eu
Đại biểu Nghị viện Châu Âu Geert Bourgeois - báo cáo viên về Hiệp định Thương mại và đầu tư giữa Liên minh Châu ÂU (EU) với VN. Ảnh: europarl.europa.eu
Đại biểu Nghị viện Châu Âu Geert Bourgeois - báo cáo viên về Hiệp định Thương mại và đầu tư giữa Liên minh Châu ÂU (EU) với VN. Ảnh: europarl.europa.eu
Lên top