Những lá phiếu bầu cử đầu tiên ở 6 xã biên giới Quảng Nam

Người dân ở xã Đắk Pre tham gia bầu cử sớm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở xã Đắk Pre tham gia bầu cử sớm. Ảnh: Thanh Chung
Người dân ở xã Đắk Pre tham gia bầu cử sớm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top