Những kỷ niệm xúc động với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Đại sứ Vũ Quang Minh tới chào và được Chủ tịch Nước Trần Đại Quang mời ăn trưa tại Phủ Chủ tịch trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Campuchia tháng 11.2017. Ảnh: NVCC
Đại sứ Vũ Quang Minh tới chào và được Chủ tịch Nước Trần Đại Quang mời ăn trưa tại Phủ Chủ tịch trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Campuchia tháng 11.2017. Ảnh: NVCC
Đại sứ Vũ Quang Minh tới chào và được Chủ tịch Nước Trần Đại Quang mời ăn trưa tại Phủ Chủ tịch trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại Campuchia tháng 11.2017. Ảnh: NVCC
Lên top