Những khát vọng, hoài bão từ Bí thư Tỉnh uỷ thế hệ 7X

Đồng chí Lê Quốc Phong. Ảnh: CTTĐT Đồng Tháp
Đồng chí Lê Quốc Phong. Ảnh: CTTĐT Đồng Tháp
Đồng chí Lê Quốc Phong. Ảnh: CTTĐT Đồng Tháp
Lên top