Những hình ảnh nổi bật ngày khai mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lên top