Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những hình ảnh “hơn vạn lời nói” từ vụ sập hầm vàng đầy ngờ sợ ở Lào Cai