Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những hình ảnh đối lập đến nghẹn lòng ngày 'toàn dân đưa trẻ đến trường'