Những hình ảnh đầu tiên về cử tri miền núi tham gia bầu cử sớm

Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng kiểm tra công tác bầu cử sớm tại xã Môn Sơn. Ảnh: QĐ
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng kiểm tra công tác bầu cử sớm tại xã Môn Sơn. Ảnh: QĐ
Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng kiểm tra công tác bầu cử sớm tại xã Môn Sơn. Ảnh: QĐ
Lên top