Những hình ảnh Bác Hồ và anh hùng phi công Titov thăm vịnh Hạ Long

Bác Hồ và anh hùng Titov (ngồi cạnh, bên phải) trên tàu thăm vịnh Hạ Long.
Bác Hồ và anh hùng Titov (ngồi cạnh, bên phải) trên tàu thăm vịnh Hạ Long.
Bác Hồ và anh hùng Titov (ngồi cạnh, bên phải) trên tàu thăm vịnh Hạ Long.
Lên top