CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 1.7:

Những hành vi nào phạm tội rửa tiền?

Từ 1.7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa không quá 3,75 triệu đồng. Ảnh: PV
Từ 1.7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa không quá 3,75 triệu đồng. Ảnh: PV
Từ 1.7, giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa không quá 3,75 triệu đồng. Ảnh: PV
Lên top