Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM

Những hạng mục nào của Thương xá Tax được bảo tồn?