Những góp ý có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân phải tiếp thu tối đa

GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư 
trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
GS-TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư trao đổi cùng PV Báo Lao Động. Ảnh: Ái Vân
Lên top