Những điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu. Ảnh: VOV
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu. Ảnh: VOV
Ông Trần Quốc Vượng phát biểu. Ảnh: VOV
Lên top