Những điểm nhấn nổi bật về chính sách đối ngoại trong Văn kiện Đại hội XIII

TS Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh T.Vương
TS Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh T.Vương
TS Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ảnh T.Vương
Lên top