Những dấu mốc từng kinh qua của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

GS.TS Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
GS.TS Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
GS.TS Nguyễn Thanh Long được bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: BYT
Lên top