Những đại biểu quốc tế đầu tiên dự Vesak 2019 đã có mặt tại Việt Nam

Đón đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: ST
Đón đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: ST
Đón đoàn đại biểu quốc tế đến dự Đại lễ Vesak 2019. Ảnh: ST
Lên top