Những con số biết nói về sự phát triển của Thanh Hoá

Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thúc đẩy kinh tế Thanh Hoá phát triển vượt bậc. Ảnh: T.L
Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thúc đẩy kinh tế Thanh Hoá phát triển vượt bậc. Ảnh: T.L
Khu Kinh tế Nghi Sơn đã thúc đẩy kinh tế Thanh Hoá phát triển vượt bậc. Ảnh: T.L
Lên top