Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Nghị định 89/2021 đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng Tiếng dân tộc, Tin học và Ngoại ngữ khi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nghị định 89/2021 đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng Tiếng dân tộc, Tin học và Ngoại ngữ khi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Nghị định 89/2021 đã bãi bỏ nội dung đào tạo, bồi dưỡng Tiếng dân tộc, Tin học và Ngoại ngữ khi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top