Những chi tiết đáng chú ý từ danh sách 200 ủy viên BCH Trung ương

Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII, ngày 27.1
Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII, ngày 27.1
Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khóa XII, ngày 27.1
Lên top