Những bộ trưởng nào được đề xuất đăng đàn trả lời chất vấn?

Trong 5 bộ trưởng, trưởng ngành được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (ảnh trái) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Trong 5 bộ trưởng, trưởng ngành được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (ảnh trái) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Trong 5 bộ trưởng, trưởng ngành được đề xuất chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, có Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (ảnh trái) và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Lên top