Những bê bối tại Cục Hải quan TPHCM bao giờ xử lý dứt điểm?

Chân dung Nguyễn Tường Duy, kẻ đã trắng trợn lợi dụng chức vụ ép doanh nghiệp phải chung chi. Đồ họa: L.N
Chân dung Nguyễn Tường Duy, kẻ đã trắng trợn lợi dụng chức vụ ép doanh nghiệp phải chung chi. Đồ họa: L.N
Chân dung Nguyễn Tường Duy, kẻ đã trắng trợn lợi dụng chức vụ ép doanh nghiệp phải chung chi. Đồ họa: L.N
Lên top