Nhóm học sinh nữ lớp 9 đánh bạn dã man ở Đồng Nai bị xem xét kỷ luật