Nhóm côn đồ chặn đầu, đập xe khách, hàng chục người la hét