Nhớ về Anh Hai Nghĩa Trương Vĩnh Trọng

"Thầy Hai Nghĩa" sống một cuộc đời thanh bạch. Ảnh: Kỳ Quan
"Thầy Hai Nghĩa" sống một cuộc đời thanh bạch. Ảnh: Kỳ Quan
"Thầy Hai Nghĩa" sống một cuộc đời thanh bạch. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top