Nhớ lời chúc thọ Bác Hồ năm ấy

Bà Trương Thị Len không giấu được niềm vui khi nhớ lại kí ức 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Ảnh MD
Bà Trương Thị Len không giấu được niềm vui khi nhớ lại kí ức 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Ảnh MD
Bà Trương Thị Len không giấu được niềm vui khi nhớ lại kí ức 7 lần vinh dự được gặp Bác Hồ. Ảnh MD
Lên top