Xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Nhìn thẳng vào khuyết điểm để sửa chữa

PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Trần Vương
Lên top