Nhiều ý kiến trái chiều về có thang, bậc lương riêng cho giáo viên

Nhiều ý kiến được bàn luận về quy định mức lương cho giáo viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến được bàn luận về quy định mức lương cho giáo viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều ý kiến được bàn luận về quy định mức lương cho giáo viên. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top