Nhiều vụ sai sót trong bổ nhiệm cán bộ: Vì sao “voi lọt lỗ kim”?

Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Bà Thảo sử dụng bằng cấp của người chị tên Sa để khai báo gian dối về bằng cấp. Ảnh: HL
Lên top