TỪ VỤ VỠ HẦM DẪN DÒNG THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 2:

Nhiều vấn đề cần cảnh báo