Nhiều tướng, tá công an được bổ nhiệm trong một tuần

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Ảnh: VGP.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Ảnh: VGP.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Tô Văn Huệ. Ảnh: VGP.
Lên top