Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,9%

Cử tri Hà Nội bỏ phiếu. Ảnh: Hải Nguyễn
Cử tri Hà Nội bỏ phiếu. Ảnh: Hải Nguyễn
Cử tri Hà Nội bỏ phiếu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top