Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiều thí sinh bị sai sót hồ sơ xét tuyển