Nhiều ràng buộc cần thiết cho cán bộ công chức, viên chức trong sử dụng mạng xã hội

Nhiều lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. 
Ảnh minh hoạ: Thế Lâm
Nhiều lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh hoạ: Thế Lâm
Nhiều lưu ý với cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội. Ảnh minh hoạ: Thế Lâm
Lên top